Open Access System for Information Sharing

Login Library

Browsing byAuthor김희중

전체
All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitle
2000-Jan

제3회 국방소재 학술대회, 2000-01

류성한; 임준열; 한기천; 임정현; 김희중; 우영윤; 김범만; 전병태; 정명득; 정해원; 김종명; 윤태환

2007-Sep

2007 추계 마이크로파 및 전파전파 학술대회, 2007-09-13

김범만; 송혜정; 김희중; 박창준; 윤재형; 이세경; 서희송

2001-Jan

한국의학물리학회지:의학물리, vol. 12, no. 1, page. 51 - 58, 2001-01

홍순일; 김희중; 정해조; 홍진오; 정하규; 김동욱; 제정호; 김보라; 유형식

2001-Jan

대한의용생체공학회:의공학회지, vol. 22, no. 2, page. 165 - 169, 2001-01

홍진오; 정해조; 정하규; 제정호; 김은경; 유형식; 김희중

2007

Thesis(Doctor), 2007

김희중

2001-Jan

대한PACS학회지, vol. 7, page. 59 - 65, 2001-01

홍진오; 정해조; 홍순일; 나용흠; 김보라; 제정호; 김희중

1

Browse