Open Access System for Information Sharing

Login Library

Browsing "Department of Materials Science & Engineering (신소재공학과)" by Title

전체
All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
Showing results 8399 to 8428 of 9172
Issue DateTitle
2010-Nov

제24회 첨단구조재료 심포지엄, 2010-11-19

홍석민; 신상용; 이성학; 김낙준

2005

Thesis(Doctor), 2005

김영민

2009-Sep

제23회 첨단구조재료 심포지엄, 2009-09-24

신상용; 김용진; 김양곤; 이성학

2009

Thesis(Doctor), 2009

강주석

2002

Thesis(Doctor), 2002

전웅

2001-Jan

대한금속재료학회지, 2001-01-01

이규철

-

2001년도 춘계 학술연구발표회

제정호

-

2003년도 춘계 한국세라믹학회 연구발표회

제정호

1998-Jul

한국진공학회 제 15회 학술발표회, 1998-07-02

제정호

2012-Oct

2012년도 한국소성가공학회 추계학술대회, 2012-10-11

이성학; 이수은; 이광석; 권용남; 김정수; 성효경; 장영원; 김민중; 배동현

2013-Jan

한국분말야금학회지, vol. 20, no. 2, 2013-01

Hyoung Seop Kim; Eun Yoo Yoon; Dong Jun Leb; Dong-Hyun Ahn; Hyuk Jae Jeong

2018-Nov

2018 추계전기화학회, 2018-11-01

KANG, BYOUNG WOO; BAE, CHANG GEUN

2014

Thesis(Master), 2014

김채아

2011

Thesis(Master), 2011

유선영

2010

Thesis(Doctor), 2010

안도천

2009

Thesis(Doctor), 2009

김영민

1991

Thesis(Master), 1991

이대영

2007

Thesis(Master), 2007

박찬희

1995

Thesis(Master), 1995

김도형

-

LPD 초청세미나

제정호

1991

Thesis(Master), 1991

이길용

1990-Jun

한국세라믹학회지, vol. 27, no. 4, page. 513 - 520, 1990-06

이길용; 제정호

1990-Jun

한국세라믹학회지, vol. 26, no. 3, page. 331 - 340, 1990-06

이길용; 제정호

2000-Oct

대한금속재료학회 추계학술대회, 2000-10-27

박찬경

2006

Thesis(Master), 2006

이정규

2017-Apr

2017년도 대한금속재료학회 춘계학술대회, 2017-04-26

KIM, HYOUNG SEOP; 장민지; 안동현; JONGUN, MOON; 배재웅; 임다미; Jien-Wei Yeh; Yuri Estrin

2018-Sep

첨단구조재료 심포지엄, 2018-09-13

KIM, HYOUNG SEOP; 문종언; 장민지; JAE, WUNG BAE; 임다미; 박정민

2001-Jan

대한금속·재료학회지, vol. 39, no. 9, page. 1027 - 1031, 2001-01

오세진; 홍재화; 권순주; 이성수

1999-Jan

대한금속·재료학회지, vol. 37, no. 8, page. 931 - 936, 1999-01

오 세진; 권 순주; 오 홍석; 이 성학; 황 근철

1999-Jan

대한금속학회지, vol. 37, no. 8, page. 931 - 936, 1999-01

오세진; 권순주; 오홍석; 이성학; 황근철

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 306

Browse