Open Access System for Information Sharing

Login Library

1. Journal Papers 1,974

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 1974
Issue DateTitle
2018-Oct

NEW JOURNAL OF PHYSICS, vol. 20, 2018-10-05

PARK, KYUNG DEUK; DONGJIN, LEE; IN, YONGSUP; KIM, YOON HOSHIN, HEEDEUK

2018-Sep

IUCrJ, vol. 5, page. 522 - 523, 2018-09

SONG, CHANGYONG

2018-Jul

ACS Nano, vol. 12, no. 8, page. 7509 - 7518, 2018-07

SONG, CHANGYONG; Sun, Zhibin; Fan, Jiadong; Li, Haoyuan; Liu, Huajie; Nam, Daewoong; Kim, Chan; Kim, Yoonhee; Han, Yubo; Zhang, Jianhua; Yao, Shengkun; Park, Jaehyun; Kim, Sunam; Tono, Kensuke; Yabashi, Makina; Ishikawa, Tetsuya; Fan, Chunhai; Jiang, Huaidong

2018-Jun

Physical Review Accelerators and Beams, vol. 21, no. 6, page. 060702, 2018-06

Tsai, C.-Y.; Wu, J.; Yang, C.; YOON, MOOHYUN; G. Zhou

2018-May

JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS, vol. 454, page. 66 - 70, 2018-05

Hoshin Gong; Kyoo Kim; Beom Hyun Kim; Bongjae Kim; Junwon Kim; MIN, BYUNG IL

2018-May

OPTICS LETTERS, vol. 43, no. 9, page. 1970 - 1973, 2018-05

YUN, GUNSU; JEONG, SEOK YONG; Wei, Pengfei; KIM, DONG EON; Qin, Meiyan; Yuan, Xiaolong; Liu, Candong; Li, Ruxin; Zeng, Zhinan; Lu, Peixiang; Dorfman, Konstantin; Ye, Weiguo; Yao, Bo; Wang, Qi Jie; Li, Hao; Liu, Jiayun; Zhang, Ying

2018-May

Scientific Reports, vol. 8, page. 8284, 2018-05

Pryor, ALan; Rana, A; Xu, Rui; Rodriguez, J; Yang, Y; Gallagher-Jones, M; Jiang, Huaidong; Kanhaiya, K.; Nathanson, M; PARK, JAEHYUN; Kim, Sunam; Kim, Sangsoo; NAM, DAEWOONG; Yue, Y; Fan, J; Sun, Z; Zhang, B; Gardner D; Sato, C; Dias, B.; Joti, Y; Hatsui, T; Kameshima, T; Inubushi, Y; Tono, K; Lee, I; Yabashi, Makina; SONG, CHANGYONG; Ishikawa, T; Kapteyn, H; Murnane, M; Heinz, H; Miao, Jianwei

2018-Mar

Physica B, vol. 532, page. 221 - 224, 2018-03

Duy-Truong Quach; Duc-Thang Pham; Djati Handoko; Shim Je-Ho; KIM, DONG EON; Kyung Min Lee; Jong-Ryul Jeong; Namdong Kim; Hyun Joon Shin; Dong Hyun Kim

2018-Feb

Journal Physical Chemistry A, vol. 122, 2018-02

김준우; 김동언JOO, TAIHA

2018-Feb

PHYSICAL REVIEW LETTERS, vol. 120, page. 077701, 2018-02

PARK, JIN HO; LEE, JAE HYEONG; LEE, GIL-HO; Takane, Yositake; Imura, Ken-Ichiro; Taniguchi, Takashi; Watanabe, Kenji; LEE, HU JONG

2018-Jan

REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS, vol. 89, page. 016101-1 - 016101-3, 2018-01

KWON, IK HWAN; HONG, CHUNG KI; LIM, JUN

2018-Jan

Nature Communications, vol. 9, page. 344, 2018-01

JEON, JAE HYUNG; SONG, MINHO; MOON, HYUNGSEOK; PARK, HYE YOON

2018-Jan

SCIENTIFIC REPORTS, vol. 8, 2018-01

Lee, UnCheol; Kim, Minkyung; Lee, KyoungEun; Kaplan, Chelsea M.; Clauw, Daniel J.; Kim, Seunghwan; Mashour, George A.; Harris, Richard E.

2018-Jan

NATURE COMMUNICATIONS, vol. 9, 2018-01

Kim, Yosep; Kim, Yong-Su; Lee, Sang-Yun; Han, Sang-Wook; Moon, Sung; Kim, Yoon-Ho; Cho, Young-Wook

2017-Dec

Journal of Modern Optics, vol. 64, no. 10-11, page. 995 - 1003, 2017-12

Rupp, P; Seiffert, L; Liu, Q; Süßmann, F; Ahn, B; Förg, B; Schäfer, C.G; Gallei, M; Mondes, V; Kessel, A; Trushin, S; Graf, C; Rühl, E; Lee, J; Kim, M.S; Kim, D.E; Fennel, T; Kling, M.F; Zherebtsov, S.

2017-Dec

OPTICS EXPRESS, vol. 25, no. 25, page. 32189 - 32197, 2017-12

LEE, JONG BONG; CHANG, MINHYEOK; Oh, Jungsic; Kim, Yeonghoon; Hohng, Sungchul

2017-Dec

Journal of Korean Physical Society, vol. 71, no. 11, page. 790 - 795, 2017-12

YOON, MOOHYUN; Kim, Jaehyun

2017-Dec

PHYSICAL REVIEW LETTERS, vol. 119, no. 26, 2017-12

Ihn, Yong Sup; Kim, Yosep; Tamma, Vincenzo; Kim, Yoon-Ho

2017-Dec

PHYSICAL REVIEW B, vol. 96, no. 23, 2017-12

Kim, Jinwoong; Kim, Jeongwoo; Song, Young-Sun; Wu, Ruqian; Jhi, Seung-Hoon; Kioussis, Nicholas

2017-Dec

NATURE COMMUNICATIONS, vol. 8, 2017-12

Ok, Jong Mok; Baek, S. -H.; Hoch, C.; Kremer, R. K.; Park, S. Y.; Ji, Sungdae; Buechner, B.; PARK, JAE HOON; Hyun, S. I.; Shim, J. H.; Bang, Yunkyu; Moon, E. G.; Mazin, I. I.; Kim, Jun Sung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 99

Browse