Open Access System for Information Sharing

Login Library

Browsing by Author Suh, S

전체
All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitle
2004-Jan

PLANT PHYSIOLOGY, vol. 134, no. 3, page. 969 - 978, 2004-01

Jeong, JY; Suh, S; Guan, CH; Tsay, YF; Moran, N; Oh, CJ; An, CS; Demchenko, KN; Pawlowski, K; Lee, Y

2017-Jan

International Journal of Computer Integrated Manufacturing, vol. 30, no. 11, page. 1 - 25, 2017-01

Shin, K; Suh, S; Choi, S.

1996-Jan

PLANT PHYSIOLOGY, vol. 110, no. 3, page. 987 - 996, 1996-01

Lee, YS; Choi, YB; Suh, S; Lee, J; Assmann, SM; Joe, CO; Kelleher, JF; Crain, RC

1997-Jan

PLANT PHYSIOLOGY, vol. 115, no. 2, page. 335 - 342, 1997-01

Hwang, JU; Suh, S; Yi, HJ; Kim, J; Lee, Y

2000-Jan

PLANT PHYSIOLOGY, vol. 123, no. 3, page. 833 - 843, 2000-01

Suh, S; Moran, N; Lee, Y

1997-Jan

PLANT PHYSIOLOGY, vol. 114, no. 3, page. 1134 - 1134, 1997-01

Lee, S; Choi, H; Suh, S; Doo, IS; Oh, KY; Lee, Y

1999-Jan

PLANT PHYSIOLOGY, vol. 121, no. 1, page. 147 - 152, 1999-01

Lee, S; Choi, H; Suh, S; Doo, IS; Oh, KY; Choi, EJ; Taylor, ATS; Low, PS; Lee, Y

1996-Jan

PLANT PHYSIOLOGY, vol. 111, no. 2, page. 703 - 703, 1996-01

Lee, SM; Suh, S; Kim, S; Crain, RC; Lee, YS

1997-Jan

PLANT JOURNAL, vol. 12, no. 3, page. 547 - 556, 1997-01

Lee, SM; Suh, S; Kim, S; Crain, RC; Kwak, JM; Nam, HGLee, YS

2000-Jan

NUCLEAR FUSION, vol. 40, no. 3Y, page. 575 - 582, 2000-01

Lee, GS; Kim, J; Hwang, SM; Chang, CS; Chang, HY; Cho, MH; Choi, BH; Kim, K; Cho, KW; Cho, S; Choh, KK; Choi, CH; Choi, JH; Choi, JW; Choi, IS; Do, CJ; Ha, TH; Han, JH; Hong, JS; Hong, KH; Hur, NI; Hwang, IS; Im, KH; Jhang, HG; Jung, YS; Kim, BC; Kim, DL; Kim, GH; Kim, HS; Kim, JS; Kim, JY; Kim, WC; Kim, YS; Kwon, KH; Kyum, MC; Lee, BJ; Lee, DK; Lee, HG; Lee, JM; Lee, SG; Na, HG; Oh, YK; Park, JH; Ri, HC; Ryoo, YS; Song, KY; Yang, HL; Yang, JG; Yoo, BJ; Yoo, SJ; Yoon, NS; Yoon, SB; You, GH; You, KI; Choe, W; Choi, DI; Jeong, SG; Lee, DY; Bae, YS; Kang, HS; Kim, GN; Ko, IS; Namkung, W; Oh, JS; Bae, YD; Cho, YS; Hong, BG; Hong, G; Hwang, CK; In, SR; Ju, MH; Lee, HJ; Oh, BH; Yoon, BJ; Baang, S; Choi, HJ; Hwang, J; Kim, MG; Kim, YJ; Lee, SI; Yee, J; Yoon, CS; Chung, KH; Hong, SH; Hwang, YS; Kim, SH; Kim, YH; Chung, KH; Lim, JY; Ha, DW; Oh, SS; Ryu, KS; Wang, QL; Ko, TK; Joo, J; Suh, S; Choi, CH; Lee, JH; Lee, YW; Shin, HS; Song, IH; Baek, J; Han, IY; Koh, Y; Park, PY; Ryu, C; Cho, JJ; Hwang, DM; Kim, YS; Schmidt, JA; Park, HK; Neilson, GH; Reiersen, WT; Simmons, RT; Bernabei, S; Dahlgren, F; Grisham, LR; Jardin, SC; Kessel, CE; Manickam, J; Medley, SS; Pomphrey, N; Sinnis, JC; Brown, TG; White, RB; Young, KM; Schultz, J; Wang, PW; Sevier, L; Carter, MD; Ryan, PM; Swain, DW; Hill, DN; Nevins, WM; Braams, BJ

1

Browse